Skip to main content
Nykkeli Hyvinvointipalvelut

Nykkelin tiimi

Lue lisääOta yhteyttä

Tutustu työntekijöihimme

Nykkeli Hyvinvointipalvelut Oy tuottaa sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia avohuollon palveluita. Toimintamme perustuu vahvaan ammatillisuuteen, vastuullisuuteen sekä läpinäkyvyyteen. Työntekijämme ovat pitkän linjan ammattilaisia ja omaavat monipuolisen työkokemuksen sosiaalialan eri tehtävistä. Työskentelyn tavoitteet määritellään aina yhdessä perheen sekä palvelun tilaajan kanssa.

Perheohjaaja

Matti Kuusilehto

”Haluan aktivoida nuorta hänelle luontaisen ja tutun tekemisen avulla sekä tukea häntä kohtaamaan myös uusia haastavia tilanteita. Ajattelen, että tukihenkilösuhde ei ole yksisuuntainen tie; työntekijä osallistuu, panostaa ja sitoutuu tukisuhteeseen henkilökohtaisella tasolla. Pelkkä ammatillinen osaaminen ja kliininen työote ei riitä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.”

Matti on työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden kanssa 18 vuotta, joista 13 vuotta sosiaalialalla. Työnkuvaan on vuosien varrella mahtunut ammatillisen tukihenkilötyön lisäksi perhetyötä, jälkihuoltoa, nuorisotyötä ja isä-lapsityötä useissa Varsinais-Suomen kunnissa. Matin erityisosaaminen liittyy isätyöhön, josta hänellä on vuosien kokemus perhevalmennusten isäryhmien, isälapsileirien sekä avohuollon tukitoimena tehdyn isä-lapsityöskentelyn muodossa. Työntekijänä Matti on periksiantamaton, luotettava ja empaattinen. Matti toimii asiakkuuksissaan todella tiiviissä yhteistyössä sekä perheiden että lapsen ympärillä toimivien verkostojen kanssa.

Tukihenkilösuhteessa Matti kartoittaa lapsen tai nuoren luontaiset vahvuudet ja kehittämisen kohteet sekä työskentelee yhdessä lapsen kanssa kohti yhdessä sovittuja tavoitteita. Työskentelyn keskiössä ovat luottamus sekä lapsen tai nuoren toimijuuden vahvistaminen positiivisten kokemusten sekä myös yhteisten haasteiden avulla. Yhteiset keskustelut ovat työskentelyssä tärkeässä roolissa ja useimmiten lapsen ja nuoren on helpompi kertoa asioistaan yhteisen toiminnan ohessa.

Yhteinen tekeminen ja käytettävät menetelmät muotoutuvat aina yhteisten tavoitteiden sekä asiakkaan voimavarojen, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Aiemmissa tukisuhteissaan Matti on muun muassa tehnyt asiakkaiden kanssa kalastusretkiä, käynyt kuntosalilla, tehnyt puutöitä, maalannut tauluja, käynyt valokuvaamassa sekä tehnyt ruokaa avotulella.

Perheohjaaja

Johanna Keskitalo

”Olen työntekijänä johdonmukainen ja positiivinen. Avoin ja tasavertainen suhde lapsen kanssa syntyy aina yhdessä keskustelemalla, tekemällä ja kokemalla. Jokainen tukisuhde on hieno ja ainutlaatuinen tilaisuus tuoda lapsen arkeen asioita, joista hän saa lisää eväitä elämäänsä.”

Johanna on työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden parissa vuodesta 2011. Työnkuvaan on kuulunut ammatillisen tukihenkilötyön lisäksi ohjaajan tehtävät sijaishuollossa ja päiväkodissa sekä liikuntaleirien organisointi ja toteutus. Lisäksi Johanna on toiminut henkilökohtaisena avustajana ja tukiperheenä. Johannan vahvuus on lasten ja nuorten kanssa mutkattoman työskentelyotteen lisäksi, luontainen kyky luoda luottamuksellinen suhde myös lapsen vanhempiin. Aktiivinen työote lapsen vanhempien ja verkostojen kanssa edistää yhdessä suunniteltujen tavoitteiden saavuttamista.

Kokemus varhaiskasvatuksen tehtävistä laajentaa Johannan osaamisalueen myös pienempien lasten kanssa tehtävään työhön. Ammatillisena tukihenkilönä Johanna kartoittaa lapsen tai nuoren luontaiset vahvuudet ja työskentelee kohti yhdessä sovittuja tavoitteita. Työskentelyn keskiössä ovat luottamus sekä lapsen tai nuoren toimijuuden vahvistaminen positiivisten kokemusten avulla. Yhteiset keskustelut ovat työskentelyssä tärkeässä roolissa ja syventyvät työskentelyn edetessä lapselle tai nuorelle vaikeisiin sekä ohjausta vaativiin asioihin. Johannan ehdottomia vahvuuksia ovat avoimuus, positiivisuus sekä liikunnallisuus.

Perheohjaaja

Heikki Vesa

”Vastuu ja päätökset ovat aina perheen, mutta on hienoa olla tukemassa ja kannustamassa perhettä yrittämään jotain uutta. Oli se sitten ensimmäinen kerta valjaissa kiipeilyä männynlatvassa tai kotiintuloaikojen opettelua.”

Heikki on toiminut vuodesta 1997 lapsi-, nuoriso- ja perhetyössä ja lastensuojelun työntekijänä vuodesta 2011 lähtien. Koulutukseltaan Heikki on kirkon nuorisotyönohjaaja. Heikki on työskennellyt ammatillisena tukihenkilönä, perhetyöntekijänä ja nuorisotyöntekijänä useissa Varsinais-Suomen kunnissa. Ammatillisena tukihenkilönä Heikki kartoittaa lapsen tai nuoren luontaiset vahvuudet ja työskentelee yhdessä lapsen kanssa kohti yhdessä sovittuja tavoitteita.
Työskentelyn keskiössä ovat luottamus sekä lapsen tai nuoren toimijuuden vahvistaminen positiivisten kokemusten avulla. Yhteiset keskustelut ovat työskentelyssä tärkeässä roolissa ja useimmiten lapsen on helpompi kertoa asioistaan yhteisen toiminnan ohessa. Yhteinen tekeminen ja käytettävät menetelmät muotoutuvat aina yhteisten tavoitteiden sekä asiakkaan voimavarojen, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Heikin erityisosaamista ovat erä- ja retkeilytaidot sekä musiikki- ja bänditoiminta. Heikin ammattitaito sekä oululainen, välitön persoona ovat omiaan tuomaan valoisampaa näkökulmaa perheen arkeen.
Sosiaalityöntekijä

Emmi Lehtovuori

”Tavoitteenani on tukea niin asiakasta kuin työntekijöitä, sekä tarjota selkokielistä apua monimutkaisissa asioissa. Asioissa on aina monta puolta, ja hyvää löytyy aina! Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotka vievät yhteistyötä eteenpäin.”

Emmi on työskennellyt sote-alalla vuodesta 2007 erilaisissa tehtävissä. Työkokemukseen on kuulunut työ vanhainkodissa, sairaalan sosiaalityössä, sosiaalipäivystyksessä akuuttien asioiden parissa, yksityisellä ja julkisella puolella sosiaalityöntekijänä sekä vuodesta 2019 lähiesimiehenä ja johtavana sosiaalityöntekijänä. Tällä hetkellä Emmi suorittaa Helsingin yliopistossa erikoistumisopintojaan lapsi-, nuori-, ja perhesosiaalityöstä. Monipuolinen työ- ja koulutustausta mahdollistavat laajan asiantuntijuuden sekä asioiden katsomisen monelta eri kannalta.

Emmin tavoitteena on tukea niin asiakasta kuin työntekijöitä, sekä tarjota selkokielistä apua monimutkaisissa asioissa. Asioissa on aina monta puolta, ja hyvää löytyy aina! Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotka vievät yhteistyötä eteenpäin.