Skip to main content
Nykkeli Hyvinvointipalvelut

Ammatillinen tukihenkilötyö

Lue lisääOta yhteyttä
Nykkeli Hyvinvointipalvelut

Ammatillinen tukihenkilötyöskentely perustuu luottamukseen

Ammatillinen tukihenkilötyöskentely perustuu perheohjaajan ja asiakkaan luottamukselliseen suhteeseen, joka rakentuu avoimen ja valmentavan keskustelun sekä toiminnallisen tekemisen keinoin. Nykkelin ammatillinen tukihenkilötyö tarjoaa lapsen tai nuoren elämään puolueettoman ja turvallisen aikuisen sekä moniammatillisen tiimin ja työskentelymallin, jossa myös lapsen tai nuoren perhe sekä muut verkostot otetaan mukaan työskentelyyn. Tavoitteet määritellään yhdessä perheen ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelyn tavoitteena voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukeminen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen, omasta itsestä huolehtiminen tai itsetunnon vahvistaminen. Toiminta suunnitellaan jokaisen lapsen tai nuoren elämäntilanteesta ja tarpeista käsin.

Perheohjaajamme ovat pitkän linjan sosiaalialan ammattilaisia, jotka ovat työskennelleet pitkään ammatillisina tukihenkilöinä lapsille, nuorille sekä aikuisille. Työotteemme on aina tavoitteellinen ja lähtökohtana on vahvistaa asiakkaan omaa toimijuutta. Työskentelyssämme on keskeistä koko perheen sekä asiakkaan verkostojen huomioiminen.

Nykkeli Hyvinvointipalvelut Oy tuottaa sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia avohuollon palveluita. Toimintamme perustuu vahvaan ammatillisuuteen, vastuullisuuteen sekä läpinäkyvyyteen. Työntekijämme ovat pitkän linjan ammattilaisia ja omaavat monipuolisen työkokemuksen sosiaalialan eri tehtävistä. Työskentelyn tavoitteet määritellään aina yhdessä perheen sekä palvelun tilaajan kanssa.