Skip to main content
Nykkeli Hyvinvointipalvelut

Neuropsykiatrinen valmennus

Lue lisääOta yhteyttä
Nykkeli Hyvinvointipalvelut

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutus- ja ohjausmenetelmä lapsille, nuorille sekä aikuisille, joilla on diagnosoituja tai selvästi tunnistettavissa olevia Nepsy-piirteitä. Neuropsykiatrinen valmennus on valmentavalla työotteella tehtävää ratkaisukeskeistä työskentelyä. Valmennuksen avulla pyritään vahvistamaan asiakkaan arjen kulkua tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle. Valmennuksen kautta haetaan aina pysyviä muutoksia. Nepsy-valmennuksen avulla tunnistetaan asiakkaan erityisyyden tuomat haasteet arjen eri tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi toimivampien arjen struktuurien rakentaminen lapsen ja perheen arkeen tai esimerkiksi koulumaailmaan.

Nepsy-valmennuksessa katsotaan aina asiakkaan kokonaistilannetta positiivisen psykologian viitekehyksen kautta. Näin tähdätään voimavarakeskeiseen ja asiakasta myönteisesti kannattelevaan työotteeseen sitouttaen samalla asiakas mukaan työskentelyyn. Valmennusprosessissa käytetään laajasti eri menetelmiä konkreettisen ja pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi. Valmennuksen myötä asiakasta tuetaan tunnistamaan omaa erityisyyttään sekä parantamaan omaa itsetuntemustaan. Työskentelyllä tarjotaan sekä valmennettavalle että hänen läheisilleen lisää tietoa ja ymmärrystä neuropsykiatrisista oireyhtymistä.

Valmennukselle määritellään aina selkeä kesto sekä tavoitteet yhdessä asiakkaan sekä tilaajan kanssa. Tapaamiset voidaan toteuttaa Nykkelin toimistolla tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Nykkeli Hyvinvointipalvelut Oy tuottaa sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia avohuollon palveluita. Toimintamme perustuu vahvaan ammatillisuuteen, vastuullisuuteen sekä läpinäkyvyyteen. Työntekijämme ovat pitkän linjan ammattilaisia ja omaavat monipuolisen työkokemuksen sosiaalialan eri tehtävistä. Työskentelyn tavoitteet määritellään aina yhdessä perheen sekä palvelun tilaajan kanssa.