Skip to main content
Nykkeli Hyvinvointipalvelut

Isä-lapsityö

Lue lisääOta yhteyttä
Nykkeli Hyvinvointipalvelut

Isä-lapsityö avohuollon tukitoimena

Nykkelin isä-lapsityö on avohuollon tukitoimena toteutettavaa perheen arkiympäristössä tapahtuvaa työskentelyä, joka sopii esimerkiksi eron jälkeisen uuden arjen tukemiseen tai isän ja lapsen suhteen uudelleen rakentamiseen. Isä-lapsityö on tarkoitettu isille ja 0-17 -vuotiaille lapsille.

Olemme huomanneet, että perheille tarjottavissa tukitoimissa isä ja isyys tulevat joskus liian vähän huomioiduiksi. Isä voi esimerkiksi ajatella, että lapseen liittyvät tukitoimet eivät koske häntä. Ajattelemme, että lapsen ja isän välisen vuorovaikutussuhteen vahvistaminen tukee lapsen tasapainoista kasvua. Haluamme auttaa isää löytämään uudenlaisia tapoja vahvistaa suhdettaan lapseen. Työskentelyn tavoitteet rakentuvat lapsen tarpeista käsin ja niistä sovitaan aina yhdessä perheen sekä palvelun tilaajan kanssa. Isä-lapsityö vahvistaa isän ja lapsen välistä vuorovaikutusta, luo uusia tapoja yhdessä toimimiseen sekä korjaa mahdollisia vuorovaikutussuhteen ongelmia.

Tapaamiset isän ja lapsen kanssa voidaan toteuttaa ongella tai nuotiolla istuen ja jutellen, tai esimerkiksi puutöitä yhdessä nikkaroiden. Onnistumisen kokemusten kautta syntyy aina isän ja lapsen välille uusia tunteita, yhteistä historiaa ja uusia valmiuksia.

Isän kanssa kahden kesken toteutettavilla tapaamisilla käydään aina läpi hänen toimintansa vaikutuksia omaan lapseen ja pohditaan hänelle ominaisia ja luontevia tapoja toteuttaa isyyttään. Keskusteluissa avataan tunteita, haastetaan aikuista kehittämään omaa toimintaansa, sekä tuodaan aina näkyväksi isän toiminnan vaikutus lapseen.

Nykkeli Hyvinvointipalvelut Oy tuottaa sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia avohuollon palveluita. Toimintamme perustuu vahvaan ammatillisuuteen, vastuullisuuteen sekä läpinäkyvyyteen. Työntekijämme ovat pitkän linjan ammattilaisia ja omaavat monipuolisen työkokemuksen sosiaalialan eri tehtävistä. Työskentelyn tavoitteet määritellään aina yhdessä perheen sekä palvelun tilaajan kanssa.