PALVELUT - Työhyvin­vointi


Nykkeli tuottaa erilaisia työhyvinvointia lisääviä palveluja, kuten voimavarakeskeistä työnohjausta. Parityönohjauksen lisäksi teemme myös yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa. Tutustu joustaviin työhyvinvointipalveluihimme ja ota rohkeasti yhteyttä niin mietitään yhdessä minkälainen palvelu sopii sinun ja työyhteisösi tarpeisiin
Nykkeli logo

Yksilö­työnohjaus / Sparraus


Työstä aiheutuva stressi ja uupumus vaivaavat usein varsinkin esimiehiä ja johtajia. Jatkuvan paineen alla työskenneltäessä on henkisen työkyvyn ylläpitämisellä erityinen merkitys. Avainhenkilön työhyvinvointi on tärkeää myös yrityksen tuottavuuden kannalta. Sprarrauksen tavoitteena voi olla esimerkiksi työn kuormittavuuden hallinta, kriisitilanteen ratkaisu, muutostilanteen tukeminen tai esimiestaitojen tavoitteellinen kehittäminen.


YKSILÖ­TYÖNOHJAUKSEN / SPARRAUKSEN HINTA: 120€ / 60 min. (+alv. 24%)


Jos kiinnostuit YKSILÖ­TYÖNOHJAUKSESTA klikkaa nappulaa ja täytä yhteystiedot.


Nykkeli logo

Ryhmä­työnohjaus


Ryhmätyönohjauksen avulla tehdään työstä sekä työntekijän että organisaation kannalta kestävää ja tehokasta. Dialogisten menetelmien avulla kehitetään muun muassa vuorovaikutus-, esimies- ja alaistaitoja sekä kirkastetaan perustehtävää. Työnohjauspalvelumme perustuvat voimavarakeskeiseen keskustelevaan ja luottamukselliseen työskentelytapaan. Kannustamme ohjattavia tarkastelemaan sitä miten omalla toiminnalla ja vastuun ottamisella lisätään omaa, työyhteisön ja asiakkaan hyvinvointia.


RYHMÄTYÖN­OHJAUKSEN HINTA: 150€ / 60 min. (+alv. 24%)


”Työnohjaus on porukallemme hyvää, koska ilmapiiri on turvallinen ja... LUE LISÄÄ"


Jos kiinnostuit RYHMÄ­TYÖNOHJAUKSESTA, klikkaa nappulaa ja täytä yhteystiedot.


Nykkeli logo

Kriisi­työskentely


Työyhteisön erilaiset solmukohdat voivat aiheutua jostakin ulkopuolisesta yllättävästä tapahtumasta tai syntyä hiljalleen organisaation sisällä. Pienestä erimielisyydestä voi muodostua koko työyhteisöä koskeva kriisi, joka haittaa tavoitteellista työntekoa. Työnohjaus tukee työntekijää, esimiestä ja organisaatiota pääsemään haastavassa tilanteessa eteenpäin. Työskentely vahvistaa työyhteisöä ja auttaa löytämään uudenlaisia tapoja toimia työelämän hankalissa tilanteissa. Kriisityöskentely toteutetaan usein kahden työnohjaajan vetämänä parityönohjauksena.


KRIISITYÖSKENTELY HINTA PARITYÖNOHJAUKSENA: 250€ / 60 min. (+alv. 24%)


"Onkohan tämä vatvominen oikeasti tarpeen? Voi ei jos tämä on ajanhukkaa... LUE LISÄÄ"


Jos kiinnostuit KRIISITYÖSKENTELYSTÄ, klikkaa nappulaa ja täytä yhteystiedot.


Nykkeli logo

Asiakas mukaan -menetelmä


Menetelmä perustuu suoraan työnohjaukseen, jossa työntekijöiden lisäksi läsnä on aina asiakas ja erikseen kutsuttaessa verkostot. Yhteistoimintaa tukeva asiakas mukaan -menetelmä on mahdollista ottaa käyttöön pysyväksi osaksi esimerkiksi perhe- ja lastensuojelupalvelujen asiakasprosesseja. Menetelmän avulla sekä asiakas että työntekijät tulevat uudella tavalla kuulluksi.

Menetelmä lisää asiakasprosessien läpinäkyvyyttä, asiakkaan osallisuutta, henkilöstön työhyvinvointia, verkostojen kumppanuutta, kustannustehokkuutta sekä organisaation sisäistä uudistumista ja laadunhallintaa.


ASIAKAS MUKAAN -MENETELMÄN
MUKAISEN SUORAN TYÖNOHJAUKSEN HINTA: 150€ / 60 min. (+alv. 24%)


Jos kiinnostuit ASIAKAS MUKAAN -MENETELMÄSTÄ, klikkaa nappulaa ja täytä yhteystiedot.


Nykkeli logo

TYKY -päivän WORKSHOP


Uskomme, että hyvinvoivan työyhteisön takana on toimiva kommunikaatio- ja vuorovaikutuskulttuuri. Se edellyttää jokaiselta työntekijältä vastuunottoa ja kykyä arvioida omaa toimintaa. Toimivan vuorovaikutuskulttuurin aikaansaaminen tai ylläpitäminen työyhteisössä ei ole itsestään selvää eikä myöskään mahdotonta. Sen eteen on yksinkertaisesti tehtävä töitä. Meidän työmme on olla avuksi ja antaa työkaluja tämän työn tekemiseen.

Tyky-päivän työskentelyn ensimmäisessä osiossa (90 min.) keskitytään työnohjauksellisten menetelmien avulla tarkastelemaan työyhteisön kokemuksia olemassa olevasta vuorovaikutuskulttuurista. Kahvi- tai lounastauon jälkeen toisessa osiossa (90 min.) pohditaan yhteisesti sitä, millä tavalla työpaikalla olisi hyvä olla ja toimia, jotta työyhteisö voi hyvin.

Työskentelyä on mahdollista jatkaa säännöllisellä työyhteisön työnohjauksella.


Hinta yhden työnohjaajan vetämänä (max 12 osallistujaa): 750€ (+alv. 24%)
Hinta kahden työnohjaajan vetämänä (yli 12 osallistujaa): 1500€ (+alv. 24%)


Jos kiinnostuit TYKY WORKSHOPISTA, klikkaa nappulaa ja täytä yhteystiedot.


Nykkeli logo

Työnohjaus Palvelu­muotoilu


Nykkeli on osana asiakaslähtöisiä palvelumuotoiluprosesseja yhdessä palvelumuotoiluyritys A45:n kanssa. Työnhohjauksellisten menetelmien liittäminen palvelumuotoiluun syventää palvelumuotoiluprosessin dialogisuutta ja vuorovaikutusta, joka edesauttaa aidosti uudenlaisten oivallusten syntymistä.
Kysy rohkeasti palvelumuotoilusta ja sen tuomista mahdollisuuksista kehittää liiketoimintaa yhdessä työyhteisön kanssa.
A45 - annaliisa.salmelin(a)a45.fi
Copyright © Nykkeli Hyvinvointipalvelut Oy