PALVELUT - Sosiaaliala


Tarjoamme räätälöityjä perhe- ja lastensuojelupalveluita tilaajan tarpeesta käsin.

Nykkelin sosiaalialan osaajat


Matti Kuusilehto

Matti Kuusilehto

”Haluan aktivoida nuorta hänelle luontaisen ja tutun tekemisen avulla sekä tukea häntä kohtaamaan myös uusia haastavia tilanteita. Ajattelen, että tukihenkilösuhde ei ole yksisuuntainen tie; työntekijä osallistuu, panostaa ja sitoutuu tukisuhteeseen henkilökohtaisella tasolla. Pelkkä ammatillinen osaaminen ja kliininen työote ei riitä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.”

Matti toimii Nykkelissä Perheohjaajana

matti(at)nykkeli.fi
050 573 8277

Heikki Vesa

Heikki Vesa

”Vastuu ja päätökset ovat aina perheen, mutta on hienoa olla tukemassa ja kannustamassa perhettä yrittämään jotain uutta. Oli se sitten ensimmäinen kerta valjaissa kiipeilyä männynlatvassa tai kotiintuloaikojen opettelua.”

Heikki toimii Nykkelissä Perheohjaajana

heikki(at)nykkeli.fi
050 454 2133Santra Pakkanen

Santra Pakkanen

”Asiakastilanteissa vahvuutenani on kyky aikaansaada vapautunut ratkaisumyönteinen ilmapiiri. Toiminnallisen tekemisen avulla nostan yhdessä lapsen kanssa esiin hänen omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Myönteisten tunnekokemusten avulla on helpompi päästä irti ongelmakeskeisyydestä ja keksiä uusia ratkaisuja arjen haastaviin tilanteisiin.”

Santra toimii Nykkelissä Perheohjaajana

santra(at)nykkeli.fi
050 466 4797

Johanna Keskitalo

Johanna Keskitalo

”Olen työntekijänä johdonmukainen ja positiivinen. Avoin ja tasavertainen suhde lapsen kanssa syntyy aina yhdessä keskustelemalla, tekemällä ja kokemalla. Jokainen tukisuhde on hieno ja ainutlaatuinen tilaisuus tuoda lapsen arkeen asioita, joista hän saa lisää eväitä elämäänsä.”

Johanna toimii Nykkelissä Perheohjaajana

johanna(at)nykkeli.fi
050 468 2444
Työn tilaaja


Nykkeli tuottaa joustavasti erilaisia perhe- ja lastensuojelupalveluita. Myymme myös alihankintana henkilöstön lisäresurssia yksityisille sosiaalialan yrityksille. Suunnittelemme jokaisen työn sisällöt ja työryhmän tilaajan tarpeesta käsin.


"Olemme Merikratoksessa siirtyneet käyttämään Nykkelin alihankintapalveluita... LUE LISÄÄ"


Jos kiinnostuit työn tilaajan mahdollisuuksista Nykkelin kanssa, klikkaa nappulaa ja täytä yhteystiedot.


Nykkeli logo

Ammatil­linen tuki­henkilötyö


Ammatillinen tukihenkilötyöskentely perustuu tukihenkilön ja lapsen tai nuoren luottamukselliseen suhteeseen, joka rakentuu säännöllisten tapaamisten myötä. Tapaamisten sisältö, yhteinen tekeminen ja käytettävät menetelmät muotoutuvat aina yhteisten tavoitteiden sekä asiakkaan voimavarojen, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan.


Jos kiinnostuit TUKIHENKILÖTYÖSTÄ, klikkaa nappulaa ja täytä yhteystiedot.


Nykkeli logo

Tukea isän ja lapsen välisen kiintymys­suhteen rakenta­miseen


Nykkelin isä-lapsityö on avohuollon tukitoimena toteutettavaa perheen arkiympäristössä tapahtuvaa työskentelyä, joka sopii esimerkiksi eron jälkeisen uuden arjen tukemiseen tai isän ja lapsen suhteen uudelleen rakentamiseen. Isä-lapsityö on tarkoitettu isille ja 0-17 -vuotiaille lapsille.


Jos kiinnostuit ISÄ-LAPSI TUESTA, klikkaa nappulaa ja täytä yhteystiedot.


Nykkeli logo

Lasten­suojelun sosiaalityön työpari­palvelu


Sosiaalityön työparipalvelu selvitystä vaativien asiakastilanteiden avuksi. Palvelu tarjoaa lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijä työparin apua ja näkemystä. Sosiaalityöntekijä pystyy keskittymään asiakkaan tilanteeseen ja esimerkiksi asiakassuunnitelman päivittämiseen. Ulkopuolinen työpari ohjaa keskustelua lähemmäksi tavoitteita selkeän mallinnetun prosessin avulla.

Tapaamisissa asiakas tulee uudella tavalla kuulluksi, tavoitteet konkretisoidaan, verkostoon kuuluvat henkilöt tavoitetaan ja työ roolitetaan.


4 sovittua tapaamiskertaa (1,5h) yhdessä lastensuojelun sosiaalipalvelun käyttäjän kanssa.
Sosiaalialan ammattilainen ohjausapuna.
Selkeä, tavoitekeskeinen prosessi.


1500€ (+alv 24%)


Jos kiinnostuit TYÖPARIPALVELUSTA , klikkaa nappulaa ja täytä yhteystiedot.


Työntekijä


Nykkeli työllistää osa-aikaisesti joukon sosiaalialan osaajia. Toisilla on pitkä työkokemus ja mahdollisesti päivätyö muualla. Osa työntekijöistämme on työuransa alkupuolella ja he rikastuttavat työkokemustaan erilaisten sosiaalialan työtehtävien kautta.


Jos kiinnostuit työntekijän mahdollisuuksista Nykkelissä klikkaa nappulaa ja täytä yhteystiedot.
Copyright © Nykkeli Hyvinvointipalvelut Oy