PERHEPALVELUT

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyöskentely perustuu perheohjaajan ja asiakkaan luottamukselliseen suhteeseen, joka rakentuu avoimen ja valmentavan keskustelun sekä toiminnallisen tekemisen keinoin. Perheohjaajamme ovat pitkän linjan sosiaalialan ammattilaisia, jotka ovat työskennelleet pitkään ammatillisina tukihenkilöinä lapsille, nuorille sekä aikuisille. Työotteemme on aina tavoitteellinen ja lähtökohtana on vahvistaa asiakkaan omaa toimijuutta. Työskentelyssämme keskeistä on koko perheen sekä asiakkaan verkostojen huomioiminen.

NEPSY-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus, eli NEPSY, on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia oireita. Valmennuksessa autetaan asiakasta löytämään uusia, positiivisia ja toimivia keinoja, jotka lisäävät onnistumisen kokemuksia ja oman toimijuuden vahvistumista.

Isä-lapsityö

Nykkelin isä-lapsityö on avohuollon tukitoimena toteutettavaa perheen arkiympäristössä tapahtuvaa työskentelyä, joka sopii esimerkiksi eron jälkeisen uuden arjen tukemiseen tai isän ja lapsen suhteen uudelleen rakentamiseen. Isä-lapsityö on tarkoitettu isille ja 0-17 -vuotiaille lapsille.

SANTRA PAKKANEN

Perheohjaaja

”Asiakastilanteissa vahvuutenani on kyky aikaansaada vapautunut ratkaisumyönteinen ilmapiiri. Toiminnallisen tekemisen avulla nostan yhdessä lapsen kanssa esiin hänen omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Myönteisten tunnekokemusten avulla on helpompi päästä irti ongelmakeskeisyydestä ja keksiä uusia ratkaisuja arjen haastaviin tilanteisiin.”

JOHANNA KESKITALO

Perheohjaaja

”Olen työntekijänä johdonmukainen ja positiivinen. Avoin ja tasavertainen suhde lapsen kanssa syntyy aina yhdessä keskustelemalla, tekemällä ja kokemalla. Jokainen tukisuhde on hieno ja ainutlaatuinen tilaisuus tuoda lapsen arkeen asioita, joista hän saa lisää eväitä elämäänsä.”

MATTI KUUSILEHTO

Perheohjaaja

”Haluan aktivoida nuorta hänelle luontaisen ja tutun tekemisen avulla sekä tukea häntä kohtaamaan myös uusia haastavia tilanteita. Ajattelen, että tukihenkilösuhde ei ole yksisuuntainen tie; työntekijä osallistuu, panostaa ja sitoutuu tukisuhteeseen henkilökohtaisella tasolla. Pelkkä ammatillinen osaaminen ja kliininen työote ei riitä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.”

HEIKKI VESA

Perheohjaaja

”Vastuu ja päätökset ovat aina perheen, mutta on hienoa olla tukemassa ja kannustamassa perhettä yrittämään jotain uutta. Oli se sitten ensimmäinen kerta valjaissa kiipeilyä männynlatvassa tai kotiintuloaikojen opettelua.”